text.skipToContent text.skipToNavigation

Outsourcing BHP

Zarządzamy gospodarką środków ochrony indywidualnej w zakresie magazynowania, wydawania i planowania. Prowadzimy kartoteki pracowników ochron osobistych. Przedstawiamy odpowiednie raporty według oczekiwań klienta.


 

W ramach zarządzania proponujemy:


 

OBSŁUGĘ MAGAZYNU:

Prowadzenie ewidencji magazynu (przychody, rozchody, obecne stany, drukowanie etykiet magazynowych itp.)

Sporządzanie planów potrzeb na środki BHP.


 

OBSŁUGĘ PRACOWNIKA:

Pełna kartoteka wydawanych pracownikowi środków, tworzenie dokumentów RW.

Personalizacja odzieży – przypisanie cech odzieży (7 parametrów: rozmiar, kolor itp.) do każdego pracownika, umożliwiając efektywne zamawianie odpowiednich środków.

Naliczanie ekwiwalentów za przedłużone użytkowanie odzieży i ochrony.


 

ALOKACJĘ KOSZTÓW

Odpowiednia alokacja kosztów dla poszczególnych miejsc pracy.

Możliwość ewidencji środków wydanych zbiorczo (na zakład, lub oddział).


 

ZARZĄDZANIE ARTYKUŁAMI BHP CZYLI OUTSOURCING BHP

To najefektywniejsza strategia  zarządzania firmą, pozwalająca obniżyć koszty działalności (nawet do 20% obniżenia kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej) przy jednoczesnym podniesieniu efektywności działań firmy.

Posiadamy  kilkunastoletnie doświadczenie w tej dziedzinie, opartej na współpracy  z licznymi klientami tj. producentami , importerami środków ochrony pracy. Aktualnie prowadzimy 20 projektów, w tym około 40 000 pracowników.