text.skipToContent text.skipToNavigation

Zarządzanie artykułami BHP

Zarządzamy gospodarką środków ochrony indywidualnej w zakresie magazynowania, wydawania i planowania. Prowadzimy kartoteki pracowników ochron osobistych. Przedstawiamy odpowiednie raporty według oczekiwań klienta.

W ramach zarządzania proponujemy:


OBSŁUGĘ MAGAZYNU:

 • Prowadzenie ewidencji magazynu (przychody, rozchody, obecne stany, drukowanie etykiet magazynowych itp.)
 • Sporządzanie planów potrzeb na środki BHP.
   

OBSŁUGĘ PRACOWNIKA:

 • Pełna kartoteka wydawanych pracownikowi środków, tworzenie dokumentów RW.
 • Personalizacja odzieży – przypisanie cech odzieży (7 parametrów: rozmiar, kolor itp.) do każdego pracownika, umożliwiając efektywne zamawianie odpowiednich środków.
 • Naliczanie ekwiwalentów za przedłużone użytkowanie odzieży i ochrony.
   

ALOKACJĘ KOSZTÓW

 • Odpowiednia alokacja kosztów dla poszczególnych miejsc pracy.
 • Możliwość ewidencji środków wydanych zbiorczo (na zakład, lub oddział).